रजि. नं. - १९१२८ स्थापना - ४/१०/१९१२

दि सांगली सॅलरी अर्नर्स को-ऑप. सोसायटी लि., सांगली


प्रधान कार्यालय - ११०४ ब, हरभट रोड, सांगली - ४१६ ४१६
फोन: ०२३३-२३३१४४२, २३३२००८ | E-mail: sanglisalary@gmail.com


GST No. - 27AAAAT0980D1ZO

संस्थेच्या शाखा

शाखा हेड ऑफिस

११०४/ब, दुसरा मजला, हरभट रोड, सांगली ४१६ ४१६

०२३३ २३३१४४२

sanglisalary@gmail.com

कर्मचारी वर्ग Get Directions

मुख्य शाखा

११०४/ब, पहिला मजला, हरभट रोड, सांगली ४१६ ४१६

०२३३ २३३२००८

sanglisalary@gmail.com

चेअरमन, व्हा. चेअरमन

श्री. अभिमन्यु कामाण्णा मासाळ, श्री. प्रकाश गुणवंतराव पाटील
कर्मचारी वर्ग Get Directions

शाखा मिरज

दत्त चौक, रेवणी गल्ली, पटेल एम्पायर, मिरज ४१६ ४१०

०२३३ २२२७४७९

sanglisalarymiraj@gmail.com

शाखा संचालक

श्री. लालासाहेब भगवान मोरे, श्री. जाकीरहुसेन निजाम मुलाणी, श्री. सुहास संभाजीराव सूर्यवंशी
कर्मचारी वर्ग Get Directions

शाखा इस्लामपूर

डॉ. प्रदीप शहा दवाखान्याशेजारी, इस्लामपूर

०२३४२ २२४३८०

sanglisalislampur@gmail.com

शाखा संचालक

श्री. अनिल जगन्नाथ पाटील, श्री. शक्ती श्रीकांत दबडे
कर्मचारी वर्ग Get Directions

शाखा तासगाव

मार्केट यार्ड, जवळेकर बिल्डिंग, तासगाव

०२३४६ २४२४४५

sanglisalarytasgaon@gmail.com

शाखा संचालक

सौ. विद्यामती प्रकाश रायनाडे, श्री. राजेंद्र सखाराम कांबळे
कर्मचारी वर्ग Get Directions

शाखा जत

तुराई नगर, बचत भवन पाठीमागे, जत ४१६ ४०४

०२३४४ २४८९३०

sanglisalaryjath@gmail.com

चेअरमन / शाखा संचालक

श्री. अभिमन्यु कामाण्णा मासाळ, श्री. जाकीरहुसेन निजाम मुलाणी
कर्मचारी वर्ग Get Directions

शाखा शिराळा

शासकीय आय. टी. आय. समोर, बायपास रोड जवळ, शिराळा

०२३४५ २९५४९२

sanglisalaryshirala@gmail.com

शाखा संचालक

श्री. गणेश प्रकाश जोशी, श्री. जयसिंग कृष्णा पाटील
कर्मचारी वर्ग Get Directions

शाखा विटा

मुक्ताई कॉम्प्लेक्स, एस. टी. स्टॅन्ड समोर, विटा

०२३४७ २७२१२२

sanglisalaryvita@gmail.com

शाखा संचालक

श्री. रामचंद्र दत्तात्रय महाडिक, श्री. मलगोंड शिवाप्पा कोरे
कर्मचारी वर्ग Get Directions

शाखा विजयनगर

सत्राळकर बिल्डिंग समोर, चोपडे हॉस्पिटल मागे, गोविंद टॉवर, विजयनगर

०२३३ २६०२४४२

sanglisalaryvishrambag@gmail.com

शाखा संचालक

श्री. शरद शांतीनाथ पाटील, श्री. प्रकाश नारायण काळे, सौ. अश्विनी कमलाकर कोळेकर
कर्मचारी वर्ग Get Directions

शाखा कोल्हापूर

वारणा भवन परिसर, आर. टी. ओ. ऑफिस शेजारी,
स्वामी विवेकानंद कॉलेज रोड, ताराबाई पार्क, कोल्हापूर

०२३१ २६६१४४२

sanglisalarykolhapur@gmail.com

शाखा संचालक

श्री. प्रदीप बापूराव कदम, झाकीरहुसेन इब्राहिम चौगुले
कर्मचारी वर्ग Get Directions

शाखा कराड

दत्त चौक, पाटील हेरिटेज बिल्डिंग,
दुसरा मजला, बँक ऑफ बडोदा शेजारी, कराड

०२१६४ २२१४४१

sanglisalarykarad@gmail.com

शाखा संचालक

श्री. लालासाहेब भगवान मोरे, श्री. अरुण तुकाराम बावधनकर
कर्मचारी वर्ग Get Directions
Website Designed, Developed and Maintained by Lucid Edge Tech Serv