रजि. नं. - १९१२८ स्थापना - ४/१०/१९१२

दि सांगली सॅलरी अर्नर्स को-ऑप. सोसायटी लि., सांगली


प्रधान कार्यालय - ११०४ ब, हरभट रोड, सांगली - ४१६ ४१६
फोन: ०२३३-२३३१४४२, २३३२००८ | E-mail: sanglisalary@gmail.com
GST No. - 27AAAAT0980D1ZO

संस्थेच्या शाखा

शाखा हेड ऑफिस

११०४/ब, दुसरा मजला, हरभट रोड, सांगली ४१६ ४१६

०२३३ २३३१४४२

sanglisalary@gmail.com

कर्मचारी वर्ग Get Directions

मुख्य शाखा

११०४/ब, पहिला मजला, हरभट रोड, सांगली ४१६ ४१६

०२३३ २३३२००८

sanglisalary@gmail.com

चेअरमन, व्हा. चेअरमन

श्री. मोरेश्वर मुकुंद रामदासी, श्री. संदीप हणमंतराव हिरगुडे
कर्मचारी वर्ग Get Directions

शाखा मिरज

दत्त चौक, रेवणी गल्ली, पटेल एम्पायर, मिरज ४१६ ४१०

०२३३ २२२७४७९

sanglisalarymiraj@gmail.com

शाखा संचालक

सौ. सुषमा संतोष जाधव, श्री. मनोज गंगाधर दाभाडे
कर्मचारी वर्ग Get Directions

शाखा इस्लामपूर

शाहू नगर, रिंग रोड, बी एस एन एल ऑफिसच्या मागे, इस्लामपूर ४१५४०९, इस्लामपूर

०२३४२ २२४३८०

sanglisalislampur@gmail.com

शाखा संचालक

श्री. महादेव रामचंद्र वंजारी, श्री. शक्ती श्रीकांत दबडे
कर्मचारी वर्ग Get Directions

शाखा तासगाव

मोरया कॉम्प्लेक्स, दुसरा मजला, गणपती मंदिर शेजारी, तासगाव ४१६ ३१२

०२३४६ २४२४४५

sanglisalarytasgaon@gmail.com

शाखा संचालक

श्री. रणधीर सुरेश पाटील, श्री. योगेश श्रीकांत कबाडे, श्री. निजाम अजमुद्दीन नदाफ
कर्मचारी वर्ग Get Directions

शाखा जत

तुराई नगर, बचत भवन पाठीमागे, जत ४१६ ४०४

०२३४४ २४८९३०

sanglisalaryjath@gmail.com

शाखा संचालक

श्री. आकाराम सत्याप्पा चौगुले, सौ. सुलताना आन्सार जमादार
कर्मचारी वर्ग Get Directions

शाखा शिराळा

शासकीय आय. टी. आय. समोर, बायपास रोड जवळ, शिराळा

०२३४५ २९५४९२

sanglisalaryshirala@gmail.com

शाखा संचालक

श्री. गणेश प्रकाश जोशी, श्री. राजेंद्र सखाराम कांबळे
कर्मचारी वर्ग Get Directions

शाखा विटा

मुक्ताई कॉम्प्लेक्स, एस. टी. स्टॅन्ड समोर, विटा

०२३४७ २७२१२२

sanglisalaryvita@gmail.com

शाखा संचालक

श्री. नित्यानंद सज्जन मोहिते, श्री. मिलिंद मोरेश्वर हारगे
कर्मचारी वर्ग Get Directions

शाखा विजयनगर

सत्राळकर बिल्डिंग समोर, चोपडे हॉस्पिटल मागे, गोविंद टॉवर, विजयनगर

०२३३ २६०२४४२

sanglisalaryvishrambag@gmail.com

शाखा संचालक

श्री. संजय वसंत माने, , श्री. शरद शांतीनाथ पाटील
कर्मचारी वर्ग Get Directions

शाखा कोल्हापूर

वारणा भवन परिसर, आर. टी. ओ. ऑफिस शेजारी,
स्वामी विवेकानंद कॉलेज रोड, ताराबाई पार्क, कोल्हापूर

०२३१ २६६१४४२

sanglisalarykolhapur@gmail.com

शाखा संचालक

श्री. झाकीरहुसेन इब्राहिम चौगुले, श्री. हुनुरसिद्ध ईश्वराप्पा बिराजदार
कर्मचारी वर्ग Get Directions

शाखा कराड

दत्त चौक, पाटील हेरिटेज बिल्डिंग,
दुसरा मजला, बँक ऑफ बडोदा शेजारी, कराड

०२१६४ २२१४४१

sanglisalarykarad@gmail.com

शाखा संचालक

श्री. रणधीर सुरेश पाटील, श्री. महादेव रामचंद्र वंजारी
कर्मचारी वर्ग Get Directions
Website Designed, Developed and Maintained by Lucid Edge Tech Serv