रजि. नं. - १९१२८ स्थापना - ४/१०/१९१२

दि सांगली सॅलरी अर्नर्स को-ऑप. सोसायटी लि., सांगली


प्रधान कार्यालय - ११०४ ब, हरभट रोड, सांगली - ४१६ ४१६
फोन: ०२३३-२३३१४४२, २३३२००८ | E-mail: sanglisalary@gmail.com


GST No. - 27AAAAT0980D1ZO

संचालक मंडळ

श्री. अभिमन्यु कामाण्णा मासाळ

चेअरमन

श्री. प्रकाश गुणवंतराव पाटील

व्हा. चेअरमन

श्री. प्रदीप बापूराव कदम

संचालक

श्री. प्रकाश नारायण काळे

संचालक

श्री. मलगोंडा शिवाप्पा कोरे

संचालक

श्री. झाकीरहुसेन इब्राहिम चौगुले

संचालक

श्री. गणेश प्रकाश जोशी

संचालक

श्री. शक्ती श्रीकांत दबडे

संचालक

श्री. अनिल जगन्नाथ पाटील

संचालक

श्री. जयसिंग कृष्णा पाटील

संचालक

श्री. शरद शांतीनाथ पाटील

संचालक

श्री. रामचंद्र दत्तात्रय महाडिक

संचालक

श्री. लालासाहेब भगवान मोरे

संचालक

श्री. सुहास संभाजीराव सूर्यवंशी

संचालक

श्री. राजेंद्र सखाराम कांबळे

संचालक

श्री. जाकीरहुसेन निजाम मुलाणी

संचालक

श्री.अरुण तुकाराम बावधनकर

संचालक

सौ. विद्यामती प्र. रायनाडे (पाटील)

संचालिका

सौ. अश्विनी कमलाकर कोळेकर

संचालिका

श्री. राजू लिंगाप्पा कलगुटगी

तज्ञ संचालक

श्री. राजेंद्र विष्णुपंत बेलवलकर

तज्ञ संचालक

श्री. वसंत शामराव खांबे

कार्यलक्षी संचालक

Website Designed, Developed and Maintained by Lucid Edge Tech Serv