रजि. नं. - १९१२८ स्थापना - ४/१०/१९१२

दि सांगली सॅलरी अर्नर्स को-ऑप. सोसायटी लि., सांगली


प्रधान कार्यालय - ११०४ ब, हरभट रोड, सांगली - ४१६ ४१६
फोन: ०२३३-२३३१४४२, २३३२००८ | E-mail: sanglisalary@gmail.com
GST No. - 27AAAAT0980D1ZO

बातम्या

१११ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा रविवार दि २३/०७/२०२३ रोजी

07 Jul 202357

दि सांगली सॅलरी अर्नर्स को ऑप सोसायटी लि.सांगली या संस्थेची १११ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा संचालक मंडळाच्या निर्णयानुसार, रविवार दि २३/०७/२०२३ रोजी सकाळी १०.३० वाजता सांगली येथील कै. विष्णुदास भावे नाट्य नाट्यमंदिर ,सांगली येथे मा. चेअरमन यांचे अध्यक्षतेखाली होणार आहे . तरी सर्व सभासदांनी वेळेवर उपस्थित रहावे,हि विनंती

Website Designed, Developed and Maintained by Lucid Edge Tech Serv